Störningar

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. Om du har grannar som du upplever störande, ska du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet inte är löst ska du kontakta oss. Det är allvarligt att få klagomål och detta kan sluta med att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa så är det viktigt att du antecknar vem som stört dig och vid vilken tidpunkt och meddelar oss detta. Kan vi inte lösa problemet, så lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.

Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse och varningsbrev riskerar att bli uppsagd ifrån sin lägenhet. Tänk på att du som hyresgäst ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina gäster.