Välkommen till
Harmén Fastigheter AB

Harmén Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag som bildades 1993. Företaget äger och förvaltar bostadsfastigheter i de centrala delarna av Norrköping. Fastighetsbeståndet består av drygt 200 lägenheter fördelat på 14 fastigheter, där vi erbjuder våra hyresgäster ett tryggt och bra boende i välskötta hus.

Vår vision är att äga och förvalta attraktiva fastigheter i bra lägen som bidrar till att vårt fastighetsbolag blir ett självklart och intressant val med gott rykte på den lokala bostadsmarknaden i Norrköping för nuvarande samt blivande hyresgäster.

Lämna din
intresseanmälan

Se våra
lediga lägenheter