Stopp i avlopp

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – prova först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll i tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuellt smuts. Kom ihåg att inte spola sanitetsprodukter, tops eller liknande. Du måste rensa vattenlåsen i disk och handfat regelbundet. Om du trots det har fått stopp i avloppet så gör en felanmälan till oss. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier.