Sophantering

Sophantering i våra fastigheter varierar. I en del fastigheter har vi källsortering i andra inte. I de fastigheter det finns ber vi dig att sortera ditt avfall då det finns uppmarkerat vilket avfall du får slänga var. Du håller då nere sopmängden och bidrar till en bättre miljö.

Det avfall som inte sorteras som så kallade hushållssopor, går till deponi eller förbränning. I de fastigheter som saknar källsortering så bör du ändå sortera ditt avfall. Det kan även finnas material som vi inte kan återvinna, el-skrot eller farligt avfall. Dessa sopor samt övriga grovsopor ber vi dig lämna till Returpunkten.

Vill du veta mer eller hitta din närmaste återvinningsstation, besök www.ftiab.se