Separation

Om du ska separera, ska den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet, s.k. partiell uppsägning. För den avflyttande parten gäller 3 månaders uppsägningstid. Den andre kan då överta avtalet, men det förutsätter att han eller hon skäligen godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet men den kvarboende tar ensamt ansvar för kontraktet.