Överlåtelse

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att ta överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att hon eller han har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt. Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.