Om du låst dig ute

Kontakta ÖFS som har nyckeljour på telefon 070-5854824
Öppning sker på egen bekostnad. Borttappade nycklar debiteras hyresgästen.