Lägenhetsnummer

Vid kontakt med oss så är det bra om du anger ditt objektsnummer. Det finns på ditt kontrakt och på din hyresavi.
Staten har infört ett nationellt lägenhetsregister. Varje lägenhet har sitt nummer, det gör att man är folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.

Numret till lägenhetsregistret är fyrsiffrigt och ska användas i din kommunikation med myndigheterna. Ditt lägenhetsnummer enligt lantmäteriets lägenhetsregister finns efter ditt namn på namntavlan i portuppgången.