Inflyttning

1. Adressändring

Kom ihåg att göra adressändring i god tid innan du flyttar. För att göra en flyttanmälan så kontaktar du Svensk Adressändring på 020-979899. Tänk på att ange ditt lägenhetsnummer som är angivet på ditt hyreskontrakt.

2. El-abonnemang

Som hyresgäst står du själv för abonnemanget av hushållsel. För att teckna ett nytt abonnemang eller göra ändringar av ditt befintliga så kontaktar du Eon på telefon 020-22 24 24 eller via www.eon.se

3. Hemförsäkring

En hemförsäkring är viktig att ha dels för att skydda ditt hem och dina ägodelar, men även om det skulle uppstå en skada i din lägenhet. Skador kan bli dyra och en brand, vattenskada, eller inbrott kan drabba vem som helst. Vi vill därför att alla våra hyresgäster har en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag så snart du vet att du ska flytta in och ange din nya adress. Om det inte finns en brandvarnare måste du skaffa dig en sådan. Enligt lagen kan lägenhetsinnehavaren göras ansvarig för brandskador som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse, glöm inte att kontrollera batteriet.

4. Hyresinbetalning

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Var noga med OCR-numret vid internetbetalning, kontrollera att OCR-numret blir rätt. Tänk också på att varje månadsbetalning har olika OCR nummer.

Om du inte betalar i tid
Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet efter påminnelse till inkasso. Du drabbas då av extra kostnader samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Återkommande sena betalningar kan du leda till att du mister ditt hyreskontakt. Kontakta oss direkt om du vet att du blir sen med hyran.

Om du inte fått någon hyresavi
Om du inte har fått någon hyresavi – kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

5. Nycklar

När du flyttar in så får du tre nycklar till din bostad. Behöver du någon extranyckel så måste du kontakta oss. Det är viktigt att du lämnar tillbaka alla nycklar när du flyttar ut, detta gäller även bokningscylindrar och garage. Saknas någon nyckel så måste du betala för byte av låscylinder. Nycklarna ska lämnas till FF Fastighetsförvaltning på kontoret med adress Söderleden 102-104 i Norrköping eller i samband med avflyttningsbesiktningen. Nycklarna ska lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter det att hyresavtalet upphört att gälla.