Hyra ut i andra hand

För att hyra ut i andra hand så fyller du i en ansökan om andrahandsuthyrningen och skickar in till oss. Därefter behöver du få vårt medgivande till uthyrningen. Ett krav är att du har bott i din lägenhet i minst 18 månader och har giltiga skäl till uthyrningen enligt hyreslagen. När du erhållit ett godkännande ifrån oss, så skriver ni ett kontrakt mellan er, du och din andrahandshyresgäst. En kopia lämnas till oss. Godkännande för andrahandsuthyrning lämnas för 1 år i taget. Observera att det är dina skäl för uthyrningen som beaktas.
När du hyr ut din lägenhet är det viktigt att veta att det är du som är förstahands-hyresgäst som har allt ansvar för lägenheten. Det gäller betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Bestämmer du dig för att inte behålla lägenheten efter att din andrahandsuthyrning upphör, behöver du säga upp lägenheten 3 månader innan avtalet med din andrahandshyresgäst upphör. Andrahandshyresgästen har inte förtur till hyreskontraktet på lägenheten. Om vi upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd från oss så sägs hyresavtalet upp. Lägenhetsinnehavaren fråntas då sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet, vilket ger rätt till uppsägning.