Husdjur

Vi har sedan ett par år som policy att inte ta in hyresgäster som har katt. Vi har haft stora problem under åren med hyresgäster som inte tagit ansvar för sina katter vilket inneburit klagomål ifrån andra hyresgäster men även stora kostnader för oss. Hund går bra under förutsättning att dessa inte rastas på innergårdar samt vid lekplatser. Tänk på att det finns många som är allergiska.