Avflyttning och uppsägning

Säg upp ditt kontrakt minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas ifrån den dag vi som hyresvärd har fått din skriftliga uppsägning. Därefter räknas uppsägningstiden från kommande månads skifte och i tre hela kalendermånader framåt, dvs säger du upp lägenheten den 4 april så gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir då den
1 augusti senast kl 12.00 (eller första vardagen i månaden).

Uppsägning

För att säga upp din lägenhet så skriver du/ni under uppsägningen på baksidan av ditt/ert hyreskontrakt. Tänk på att ange den adress som du ska flytta till samt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Visningsplikt

När du sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Visning av nya intresserade hyresgäster görs under ledning av FF-Fastighetsservice.

Avflyttning

Lägenheten lämnas senast kl 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag så ska lägenheten lämnas senast den första vardagen kl 12.00. Vid avflyttning besiktas lägenheten. Information om tid för besiktning kommer i samband med returutskick av det uppsagda hyreskontraktet. Vanligtvis sker detta när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går ni igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Slutstädning

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Lämna den i det skick du själv skulle vilja finna den. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Om slutstädningen är bristfälligt utförd så blir du debiterad en städavgift. Läs mer på pappret ”Flyttstädning” som bifogas med bekräftelsen på avflyttningen.