En liten lokal som lämpar sig som förråd. Möjlighet finns att överta lokalen tidigare.